פמילי ליין - הזנת פרטי תעודת אחריות
התחל
 
           :מספר סידורי *

 
            :שם לקוח *

 
             :עיר *

 
             :רחוב *

 
             בית *

 
             :דירה

 
            :טלפון בבית

 
             :נייד *

 
            :מקום קניה *

 
            :תאריך קניה *

 
            :שם המתקין

 
           :תאריך התקנה

 
          :צילום חשבונית *

.תודה, פרטי תעודת אחריות נקלטו
Powered by Typeform
Powered by Typeform